Nieuws

Ook CZ kiest voor Consumer Quality Index

13-12-2012

Naast Achmea maakt ook CZ vanaf 2013 gebruik van de CQ-index om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. De informatie uit dit onderzoek wordt betrokken bij de inkoop van farmaceutische zorg alsmede het begeleiden van verzekerden in hun keuze voor zorgverleners. Apothekers worden in de overeenkomst 2013 middels een extra honorering gestimuleerd om gegevens beschikbaar te stellen in het kader van Consumer Quality.

Definitieve vragenlijst CQ-index farmacie

23-04-2012

In het kader van het Farmaciebeleid 2012-2013 van Achmea Divisie Zorg en Gezondheid zal de definitieve vragenlijst CQ-index farmacie worden ingezet voor het in kaart brengen van de ervaringen van klanten. Tevreden.nl kan deze vragenlijst aanbieden aan apotheken.

Tevreden.nl CKZ geaccrediteerd

27-05-11

Tevreden.nl is op 15 mei 2011 geaccrediteerd, door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), voor het uitvoeren van CQI-metingen in de zorgsector. De afkorting CQ-index of CQI staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

Tevreden.nl is hiermee bevoegd om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van cliënten en patiënten te meten met behulp van de landelijke meetstandaard. Zorgaanbieders komen op basis van deze meting in aanmerking voor het kwaliteitskeurmerk CQ-index. Het uitvoeren van CQI-metingen is voorbehouden aan geaccrediteerde meetorganisaties.

Tevreden.nl is geaccrediteerd voor de volgende activiteit:

  • B-online: online dataverzameling
Dit houdt in dat Tevreden.nl de online dataverzameling bij CQI onderzoeken mag verzorgen.
Agis Achmea neemt apotheek.tevreden.nl voor 2010 op in de intensieve overeenkomst Farmacie

04-05-2010

In vervolg op het overleg met Agis Achmea van 8 april 2010 is de pilot CQ-index Farmacie i.o. voor 2010 formeel opgenomen voor intensieve overeenkomst Farmacie. Apotheken die hier gebruik van willen maken dienen zich voor de intensieve overeenkomst Farmacie aan te melden bij Agis Achmea en bij apotheek.tevreden.nl aan te geven hier gebruik van te willen maken. Voor deze apotheken geldt bovendien dat het onderzoek strikt volgens protocol uitgevoerd dient te worden en ondertekend dient te zijn.
Zie ook www.agisweb.nl.

Meer dan 550 apotheken hebben zich aangemeld voor onderzoek via apotheek.tevreden.nl

31-03-2010

Met ruim 60 nieuwe aanmeldingen in het eerste kwartaal 2010 is het aantal apotheken dat actief van het onderzoek gebruik wil gaan maken ruim over de 550 gegaan.

Voor Mediq Apotheken zijn meer dan 25.000 reacties verwerk

18-04-2009

Mediq Apotheken is door de grens van de 25.000ste reactie. Het onderzoek wordt door Mediq Apotheken structureel ingezet en levert goede inzichten in klantervaringen en verbetermogelijkheden.

Serviceapotheek.tevreden.nl is een platform op maat onder: