Nieuws

Serviceapotheek.tevreden.nl is vernieuwd.

05-12-2012

Service Apotheek maakt per vandaag gebruik van de vernieuwde versie van haar eigen, unieke onderzoeksplatform serviceapotheek.tevreden.nl. Service Apotheek zal haar klanten uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek. Tevens zal zij op dit onderzoeksplatform diverse scores en reviews publiceren.

Definitieve vragenlijst CQ-index farmacie

23-04-2012

In het kader van het Farmaciebeleid 2012-2013 van Achmea Divisie Zorg en Gezondheid zal de definitieve vragenlijst CQ-index farmacie op korte termijn worden ingezet voor het in kaart brengen van de ervaringen van klanten.

Overeenkomst Achmea Divisie Zorg en Gezondheid

23-12-2011

Achmea Divisie Zorg en Gezondheid sluit overeenkomst met Tevreden.nl voor aanleveren data in het kader van het farmaciebeleid 2012-2013. De hierbij te hanteren vragenlijst is de vragenlijst pilot CQ-index farmacie i.o. Zodra de definitieve CQ-index farmacie is vastgesteld zal in overleg worden bepaald welke vragenlijst zal worden ingezet.

Tevreden.nl CKZ geaccrediteerd

27-05-11

Tevreden.nl is op 15 mei 2011 geaccrediteerd, door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), voor het uitvoeren van CQI-metingen in de zorgsector. De afkorting CQ-index of CQI staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

Tevreden.nl is hiermee bevoegd om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van cliënten en patiënten te meten met behulp van de landelijke meetstandaard. Zorgaanbieders komen op basis van deze meting in aanmerking voor het kwaliteitskeurmerk CQ-index. Het uitvoeren van CQI-metingen is voorbehouden aan geaccrediteerde meetorganisaties.

Tevreden.nl is geaccrediteerd voor de volgende activiteit:

  • B-online: online dataverzameling
Dit houdt in dat Tevreden.nl de online dataverzameling bij CQI onderzoeken mag verzorgen.
40.000ste reactie verwerkt

10-06-2010

Deze week is de 40.000ste reactie verwerkt op apotheek.tevreden.nl. Met de openstelling van het onderzoeksplatform in geheel vernieuwde opzet in april 2010 en de start van de pilot CQ-index farmacie i.o. is apotheek.tevreden.nl hard op weg om dè onafhankelijke en betrouwbare index in de branche te worden.

Platform serviceapotheek.tevreden.nl live en start pilot CQ-index Farmacie i.o.

21-04-2010

Op woensdag 21 april 2010 is het platform serviceapotheek.tevreden.nl in geheel vernieuwde vorm opengesteld voor ingebruikname. De eerste Service Apotheken kunnen vanaf vandaag gebruik gaan maken van het onderzoeksplatform.

HKZ ondersteunt serviceapotheek.tevreden.nl

21-04-2010

Tevreden.nl heeft HKZ verzocht om overeenkomstig eerdere verklaringen voor kinderopvang.tevreden.nl en welzijn.tevreden.nl nu ook het platform apotheek.tevreden.nl te ondersteunen. Op dit verzoek is positief gereageerd en het HKZ logo is aan de website apotheek.tevreden.nl toegevoegd. Serviceapotheek.tevreden.nl is onderdeel van apotheek.tevreden.nl en wordt daarmee ook ondersteund door HKZ.

Overeenstemming bereikt over pilot CQ-index Farmacie i.o.

21-04-2010

Het bestuur van de Stichting Miletus heeft instemming gegeven op het door Tevreden.nl ingediende voorstel voor de pilot CQ-index farmacie i.o.. De Stichting Miletus, Service Apotheek en Tevreden.nl hebben diverse afspraken voor de pilot in een overeenkomst vastgelegd en het pilot project zal op korte termijn van start kunnen gaan.

Service Apotheek gaat doorlopend de cliëntervaringen onderzoeken.

23-12-2009

Service Apotheek heeft met een collectief abonnement bij Tevreden.nl al haar apotheken aangemeld om doorlopend tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd met een platform op maat onder het domein serviceapotheek.tevreden.nl.

Service Apotheek is overtuigd dat terugkoppelingen van cliënten in sterke mate bijdragen aan het optimaliseren van de dienstverlening.

Uiterlijk medio april 2010 zullen de eerste onderzoeken uitgevoerd gaan worden.

Serviceapotheek.tevreden.nl is een platform op maat onder: